Slovenska jama, ki vodi v pekel

Slovenska jama, ki vodi v pekel

Čeprav mnogi pred njo trepetajo že dolga stoletja, je manj znano, da se ta nahaja prav pri nas.

Legenda pravi, da je v Tolminu kratek čas bival srednjeveški italijanski pesnik Dante Alighieri (1265-1321) in avtor znamenite Božanske komedije. Med sprehodi in raziskovanjem okolice okrog Tolmina ga je pot zanesla tudi v bližnja Tolminska korita – dih jemajočo naravno znamenitost na najnižji vstopni točki v Triglavski narodni park.

Zadlaška jama v Tolminskih koritih

V svoji pesnitvi Božanska komedija Dante zaide v temnem gozdu. Tam ga sreča Vergil in mu ponudi svoje spremstvo po devetih krogih pekla. Zgodba o Danteju in njegovem pohodu po Tolminskih koritih pravi, da je pesnik našel in vstopil tudi v Zadlaško jamo. In prav ta jamanaj bi ga navdihnila za pisanje najtemnejših oziroma “peklenskih” verzov večnega epa.

Zadlaška jama, tudi Dantejeva jama, imenovana po vasi Zadlaz blizu Tolmina, je ena od mnogih jam, po katerih so se odtekale vode soškega ledenika. Jamski splet je dolg 1140 m, globok 41 m, v jami pa so tudi tri dvorane.

Najsi bo mit ali resnica, a leta 1929, ko je Primorska spadala pod Italijo, je bil sredi Tolmina postavljen Dantejev doprsni kip. Po naročilu mesta Firence, ki je bilo pobrateno s Tolminom, ga je izdelal italijanski kipar Mario Moschi. Kip je še danes na ogled v Tolminskem muzeju, kjer je del stalne muzejske razstave.

Do pekla skozi “mogočna vrata”

Ko Dante in Vergil vstopita v pekel, so nad vrati — po besedilu iz Božanske komedije — izpisani znameniti verzi: “Tu skozi do trpečega greš mesta, tu skozi pot gre v večne bolečine, tu skozi k pogubljenim pelje cesta …”

Pekel sestavlja devet krogov, po katerih so razporejeni grešniki od blažjih k hujšim (nekateri od krogov so še nadalje razdeljeni). V peklenskem preddverju bivajo duše nekristjanov, če na hitro naštejemo kroge, pa gredo takole. Prvi krog je predpekel, v katerem so predkrščanski pravičniki. V drugem krogu so pohotneži, v tretjem požeruhi, v četrtem pohlepneži, v petem lenuhi, v šestem neverniki, v sedmem nasilneži, v osmem prevaranti in v devetem izdajalci – ta je tudi najgloblji del pekla, kjer biva tudi njegov vladar Lucifer.

Še glede obiska

Zadlaška jama sodi med zahtevne turistične jame, zato je za obisk potrebno spremstvo jamarskega vodnika in primerna pohodniška oprema. Leta 1922 so jo prvi raziskali in izrisali člani planinskega kluba Krpelj. Pozneje so ji prilagodili obisku – vklesali stopnice in poglobili rove. Dokončno jo je raziskala in izrisala Jamarska sekcija PD Tolmin leta 1977.Leave a Reply